Ekatarina Leonova

23.04. 1987

Timon Krause

20.06. 1994

6.5/10

65%

65%

85%

9/10

Bild

Timon Krause

20.06. 1994

Ekatarina Leonova

23.04. 1987

8/10

80%

100%

85%

9/10

Bild

Wayne Carpendale

23.03. 1977

Isabel Edvardsson

22.06. 1982

6/10

60%

75%

85%

7/10

Bild

Isabel Edvardsson

22.06. 1982

Wayne Carpendale

23.03. 1977

5/10

50%

55%

85%

7/10

Bild

Sylvie Meis

13.04. 1978

Christian Polac

14.05. 1978

6/10

60%

30%

50%

8/10

Bild

Christian Polac

14.05. 1978

Sylvie Meis

13.04. 1978

5.5/10

55%

55%

30%

8/10

Bild

Christina Luft

21.02. 1990

Luca Hänni

08.10.1994

1.5/10

15%

75%

20%

9/10

Bild

Luca Hänni

08.10. 1994

Christina Luft

21.02. 1990

2.5/10

25%

55%

30%

9/10

Bild

Rebecca Mir

23.12. 1991

Massimo Sinato

02.12. 1980

2/10

20%

0%

0%

10/10

Bild

Massimo Sinato

02.12. 1980

Rebecca Mir

23.12. 1991

1.5/10

15%

0%

0%

10/10

Bild

Renata Lusin

16.06. 1987

Rurik Gislason

25.03. 1988

1/10

10%

40%

0%

7/10

Bild

Rurik Gislason

25.03. 1988

Renata Lusin

16.06. 1987

4/10

40%

65%

0%

7/10

Bild

Nastassia Kinski

24.01. 1961

Illia Russo

01.07. 1986

1/10

10%

10%

30%

5/10

Bild

Illia Russo

01.07. 1986

Nastassia Kinski

24.01. 1961

2/10

20%

30%

50%

5/10

Bild