fbpx

Warunki korzystania z usług

YourLoveCode.com

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2017 roku

1. Informacje ogólne

  1. Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej są uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Warunki mają zastosowanie dla wszystkich osób odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub korzystają z niej.
  2. Korzystając z tej strony internetowej zgadzasz się na przestrzeganie warunków korzystania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wszystkie z poniższych warunków, nie korzystaj z naszej strony lub z naszych usług.
  3. Administratorem strony YourLoveCode.com jest firma działająca zgodnie z prawem obowiązującym w Niemczech. Jeżeli masz pytania lub uwagi odnośnie niniejszych warunków, skontaktuj się z nami pisemnie pod adresem:
   ABeffekt GmbH
   Berliner Strasse 77
   33647 Bielefeld
  4. Niniejsze warunki stanowią prawną Umowę regulującą nasze stosunki z użytkownikami, innymi osobami, które wchodzą z nami w interakcje, podmiotami zależnymi i powiązanymi („YourLoveCode”, „my”) w związku z użytkowaniem strony YourLoveCode.com.
  5. Umowa ta i wszelkie zasady oraz wytyczne mające zastosowanie do Usługi mogą być modyfikowane przez nas w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub też bez niego. W momencie wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy zaktualizowane zostanie pole „Ostatnia aktualizacja” na górze strony. Zaleca się regularne zapoznawanie się z niniejszą Umową i stosownymi warunkami oraz politykami w celu lepszego zrozumienia warunków, które stawiamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług. Jeżeli nie zgadzasz się na wymienione warunki, musisz zaprzestać korzystania z Usług.

2. Korzystanie z Usługi

 1. Zgadzasz się na korzystanie z Usługi, w tym udostępniania dowolnych treści za pomocą Usługi, w sposób zgodny z niniejszą umową oraz wszystkimi mającymi zastosowanie prawami i przepisami miejscowymi, stanowymi, krajowymi oraz międzynarodowymi. Z Usługi nie wolno korzystać w miejscach, które tego zabraniają.
 2. Zgadzasz się, że algorytm dopasowań używany na naszej Stronie jest naszą Tajemnicą Handlową. Dokładamy wszelkich starań, aby algorytm ten był jak najdokładniejszy, jednakże nie możemy zagwarantować, że wyniki zawsze będą odzwierciedlały rzeczywisty stan rzeczy. Zwróć uwagę, że algorytm bierze pod uwagę tylko wybrane informacje o użytkownikach.
 3. YourLoveCode nie składa żadnych zapewnień, ani nie udziela gwarancji odnośnie postępowania użytkowników Strony, informacji dostarczonych przez użytkowników lub ich dopasowania do Ciebie.
 4. Korzystając z Usług, zgadzasz się na wszelkie ryzyko, między innymi, związane z wszelkimi interakcjami z innymi osobami w sieci lub też poza nią, w tym również randkowaniem. Zgadzasz się podjąć konieczne środki ostrożności spotykając się z innymi użytkownikami, zwłaszcza, jeżeli decydujecie się spotkać osobiście.

3. Odpowiedzialność za Treści Użytkownika

 1. Jesteś w pełni odpowiedzialny za treści i informacje, które dostarczasz, publikujesz lub transmitujesz do naszej Usługi, między innymi dane, tekst, zdjęcia i grafiki. YourLoveCode nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie Treści Użytkownika zamieszczone przez Ciebie, ani nie jest odpowiedzialne za wszelkie błędy, zniesławienia, pomówienia, fałszywe oskarżenia, oszczerstwa, obsceniczności, bluźnierstwa oraz materiały pornograficzne, na które możesz się natknąć. Prosimy zwrócić uwagę, iż ponosisz pełną odpowiedzialność za korzystanie z naszej Usługi i robisz to na własne ryzyko.
 2. Zamieszczając obrazy należące do stron trzecich, potwierdzasz, że wyraziły one zgodę na umieszczenie ich na naszej stronie. Zgadzasz się nie zamieszczać, ani transmitować wszelkich Treści Użytkownika, które są zakazane przez niniejszą Umowę i które stanowią pogwałcenie wszelkich praw stron trzecich lub dowolnych mających zastosowanie praw, zasad oraz ustaw.

4. Dokładność Informacji

 1. Prosimy zwrócić uwagę, iż zapewnienie dokładnych informacji jest niezbędne do poprawnego działania naszego algorytmu.
 2. Zgadzasz się nie zamieszczać w naszej Usłudze informacji niedokładnych, wprowadzających w błąd, niepełnych lub fałszywych. Zgadzasz się, że wszelkie zamieszczane przez Ciebie obrazy przedstawiają Ciebie i Twojego potencjalnego partnera oraz zostały one wykonane w ciągu ostatnich 2 lat.

5. Wymagania techniczne

Minimalne (zalecania) wymagania techniczne systemu komputerowego Użytkownika do korzystania ze Strony:

  • CPU 1000 MHz;
  • RAM: 512 MB;
  • Połączenie z internetem;
  • Przeglądarka: Internet Explorer 8.0, Firefox 3.6, Opera 9.0 lub nowsze;
  • Włączone ciasteczka;
  • Wtyczka Flash 9.0 lub nowsza;
  • Włączony JavaScript.

6. Prywatność

 1. Informacje na temat tego jak zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i ujawniamy dane osobowe naszych użytkowników znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Korzystając z Usługi wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych oraz na zbieranie tych danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności, a także wyrażasz zgodę na ich zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie do i przetwarzanie na terenie Stanów Zjednoczonych lub dowolnego innego państwa, w którym przetwarzamy twoje dane lub udostępniamy Usługę.
 2. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail powiązanych z użytkowaniem lub promocją Usługi.

7. Linki do Innych Stron

 1. Nasza Strona może zawierać linki do stron internetowych należących do stron trzecich lub do usług, które nie należą lub nie są kontrolowane przez YourLoveCode.
 2. YourLoveCode nie ma żadnej kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub działania wszelkich stron internetowych lub usług należących do stron trzecich. Potwierdzasz i zgadzasz się, że YourLoveCode nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, za wszelkie szkody lub straty spowodowane lub potencjalnie wynikające z lub w powiązaniu z użyciem lub opieraniu się na takich treściach, dobrach lub usługach, które dostępne są na lub za pośrednictwem takich stron lub usług.
 3. Mocno zalecamy dokładnie przeczytanie polityki prywatności oraz warunków korzystania odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych lub usług należących do stron trzecich.

8. Zakończenie Usługi

 1. Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi w trybie natychmiastowym, bez uprzedzenia i jakiejkolwiek odpowiedzialności z dowolnego powodu, między innymi, złamania przez Ciebie niniejszych Warunków.
 2. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach, na które wpływu, zgodnie z ich naturą, nie ma zakończenie usługi, między innymi, postanowienia odnośnie własności, odszkodowań, wyłączenia gwarancji oraz ograniczenia odpowiedzialności.

9. Roszczenia i reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje odnośnie dostarczania YourLoveCode przez Operatora, a także pytania odnośnie korzystania z serwisu należy kierować na adres e-mail buro@abeffect.com lub na adres pocztowy:
  ABeffekt GmbH
  Berliner Strasse 77
  33647 Bielefeld
  buro(at)abeffekt.com
  z kopertą opisaną jako „Reklamacja”.
 2. W liście reklamacyjnym należy zawrzeć: imię i nazwisko, dokładny adres przebywania lub zameldowania (opcjonalnie adres korespondencyjny), adres e-mail użyty podczas korzystania z Usługi oraz szczegółowy opis reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Wszelkie reklamacje wynikające z nieprzestrzegania niniejszych Warunków nie będą uwzględniane.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania i niezwłocznie poinformuje Użytkownika poprzez wiadomość e-mail o decyzji w jej sprawie. Decyzja odnośnie reklamacji podjęta przez Operatora jest ostateczna.
 4. Wszelkie pozostałe informacje, komentarze oraz pytania odnośnie działania strony kierować można na adres e-mail: buro@abeffect.com.

10. Zmiany

 1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, bądź zamiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Jeżeli aktualizacja jest znacząca, dołożymy wszelkich wysiłków, aby zawiadomić o jej wprowadzeniu przynajmniej na 30 dni przed jej wejściem w życie. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do określania, które aktualizacje uważane są za znaczące.
 2. Poprzez dalsze korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do naszej Usługi wyrażasz zgodę na bycie objętym zaktualizowanymi warunkami. Jeżeli nie zgadzasz się na nowe warunki, musisz zaprzestać korzystania z Usług.

11. Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszych warunków, zachęcamy do kontaktu.

ABeffekt GmbH
Berliner Strasse
77 33647 Bielefeld

--KLAUZULE O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI--

YourLoveCode dostarcza stronę, materiały własnościowe i usługi w postaci „tak, jak jest” i „w miarę dostępności”. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji lub przedstawień, czy to jawnych, dorozumianych, statutowych lub w inny sposób mający związek z usługami (włącznie z wszystkimi materiałami własnościowymi i pozostałymi informacjami oraz treścią tam zawartą), w tym dorozumianych gwarancji wartości handlowej, tytułów, dokładności lub dopasowania do danego celu lub nienaruszenia prawa.

Nie zapewniamy, ani nie gwarantujemy, że (a) korzystanie przez Ciebie z serwisu będzie bezpieczne, nieprzerwane, pełne, zawsze dostępne, pozbawione błędów i spełni Twoje wymagania, (b) wszelkie usterki w usługach zostaną poprawione lub (c) że usługi wolne są od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności i nie czynimy żadnych gwarancji odnośnie łączności i dostępności usług lub dostarczania wszelkich wiadomości.

YourLoveCode nie jest w żaden sposób zobowiązane do weryfikacji lub kontrolowania osób zapisujących się do korzystania lub korzystających z usług, a także nie jest zobowiązane do monitorowania użytkowania usług przez innych użytkowników społeczności. W związku z powyższym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za twoje interakcje oraz za postępowanie innych użytkowników, za kradzież tożsamości lub wszelkie inne nadużycie twojej tożsamości lub informacji na twój temat.

YourLoveCode: (i) nie gwarantuje dokładności, pełności, przydatności wszelkich informacji w usługach lub (ii) nie przyswaja, nie aprobuje, ani nie przyjmuje odpowiedzialności za postępowanie innych użytkowników lub członków, lub też za dokładność albo pewność wszelkich opinii, rad i stwierdzeń wystosowywanych przez strony inne niż YourLoveCode. Pod żadnym pozorem YourLoveCode nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub uszkodzenia dowolnej natury na skutek jakiegokolwiek postępowania użytkownika lub na skutek polegania na informacjach lub zawartości zamieszczanej w usłudze lub transmitowanych do lub przez dowolnego użytkownika.

Niektóre państwa i systemy prawne nie zezwalają na stosowanie klauzul o wyłączeniu odpowiedzialności oraz warunków w umowach z klientami, w związku z czym zawartość tej sekcji może Cię nie dotyczyć.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, YourLoveCode, powiązane z nim podmioty, jego dyrektorzy, członkowie, pracownicy lub agencji w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za specjalne, bezpośrednie lub pośrednie szkody, jak, między innymi, utrata dostępu, utrata zysku lub utrata danych, czy to na skutek działania umownego, czynu niedozwolonego (między innymi zaniedbania) lub w inny sposób wynikającego z lub mającego związek z korzystaniem lub niezdolnością do korzystania z usług lub materiałów własnościowych zawartych w lub uzyskiwanych poprzez usługę, jak, między innymi, szkody spowodowane lub wynikające z polegania przez użytkownika na wszelkich informacjach otrzymanych od YourLoveCode lub ze skutków błędów, przeoczeń, przerw, usunięcia plików lub wiadomości e-mail, defektów, wirusów, opóźnień w działaniu lub przekazywaniu lub nieosiągnięcia skuteczności, czy to na skutek działań wyższych, czy też awarii środków przekazu, kradzieży, zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu do naszych rejestrów, programów lub usług.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez mające zastosowanie prawo YourLoveCode w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialne, ani nie wypłaca odszkodowania za wszelkie szkody, czy to bezpośrednie, pośrednie, ogólne, specjalne, materialne, wynikające ze skutków działań i/lub przypadkowe, które wynikają z lub mają odniesienie do Twojego postępowania lub dowolnej innej osoby związanej z użytkowaniem usług, jak, między innymi, uszkodzenia ciała, przykrości emocjonalne, kradzież tożsamości i/lub wszelkie inne szkody wynikające z komunikacji, spotykania się lub innych interakcji z pozostałymi użytkownikami usług. Obejmuje to wszelkie roszczenia, straty lub uszkodzenia wynikające z postępowania użytkowników zarejestrowanych pod fałszywymi danymi lub próbującymi ci zaszkodzić lub cię zmanipulować.

Niektóre państwa i systemy prawne nie zezwalają na stosowanie klauzul o wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności oraz warunków w umowach z klientami, w związku z czym zawartość tej sekcji może Cię nie dotyczyć.

© 2022 ABeffekt. All rights reserved.