fbpx

Artykuły >> Natura ideału piękna

Grudzień 29, 2020

1. NATURA IDEAŁU PIĘKNA

W świecie mediów, platform randkowych, filmach oraz w książkach dobieranie się w pary postrzegane jest z perspektywy wzorów piękna. Koncepcja nierealnego ideału piękna opiera się na symetrii twarzy, którą można zmierzyć za pomocą reguły złotego podziału. Każdego roku najpiękniejsi mężczyźni i kobiety są wyłaniani ze świata mediów. W przeszłości tytuł najpiękniejszych i najbardziej pożądanych osób na Ziemi wygrywały takie osoby jak na przykład Ryan Gosling, Brad Pitt, Scarlett Johansson i Penelope Cruz. Otrzymali oni najwyższe, 10-punktowe noty.

Szukając partnera odpowiedniego dla nas, często nasuwa się nam jedno pytanie, które często spotykamy w książkach, czasopismach i filmach. Brzmi ono: „Jak oceniłbyś swoją atrakcyjność w skali od 1 do 10”? Stawiani jesteśmy przed koniecznością porównywania się z osobami, które media uważają za najlepiej wyglądające osoby na planecie. Dużym problemem jest fakt, że ci, którzy wysuwają takie pytania, niestety nie rozumieją mechanizmu dopasowywania par. Co się stanie, jeżeli osoba poproszona zostanie o porównanie się z przykładowo, Scarlett Johansson, czy Bradem Pittem, i nie zauważy żadnego podobieństwa między sobą a nimi, skutkiem czego niewłaściwie oceni swoją atrakcyjność?

Osoba taka daje sobie wówczas zazwyczaj zamiast 3 lub 4 punkty jedynie 1 i błędnie wierzy, że owo pytanie zadawane przez „ekspertów” jest uzasadnione i ma rzeczywiste znaczenie.

Albert Einstein powiedział kiedyś: „Świat, jakim go stworzyliśmy, jest procesem naszego myślenia. Niemożliwym jest zmienić go, nie zmieniając sposobu naszego myślenia”.

2. NAUKOWE PODSTAWY MECHANIZMÓW DOPASOWYWANIA

Aby odkryć mechanizmy dopasowywania w celu odnalezienia właściwego partnera, wykorzystaliśmy najnowsze odkrycia z różnych obszarów fizyki kwantowej, którą nazwać można fizyką związków i możliwości. Zawarta tutaj wiedza pochodzi z dziedzin takich jak: neurologia, psychologia i kosmologia.

Doprowadziła nas ona do następujących wniosków:

 • Jeżeli równanie Einsteina dowodzi, iż wszystko jest energią, oznacza to oczywiście, że miłość również jest energią i jak każda inna forma energii posiada swoją częstotliwość.
 • Naukowcy badający świadomość, Stuart Hameroff i Roger Penrose, odkryli, że nasz mózg jest niczym niezwykle inteligentna antena przypominająca odbiornik radiowy, który może odbierać myśli.
 • Materia sama w sobie nie istnieje. Materia to nie substancja, lecz wibracje, które odnoszą się do siebie nawzajem i wymieniają się informacjami.
 • Czy rzeczywiście istnieje materia w postaci stałej? W roku 1984 Carlo Rubbia otrzymał nagrodę Nobla za dowiedzenie, że materia składa się z masy jednie w bardzo małej ilości – cała jej reszta to próżnia.
 • „Podobnie jak inne istoty, człowiek jest częścią całości, nazwanej przez nas „wszechświatem” – częścią ograniczoną w czasie i przestrzeni. Doświadcza on siebie, swoich myśli i uczuć, jako czegoś oddzielonego od reszty, lecz to jedynie rodzaj złudzenia optycznego jego świadomości, ta oddzielność”. Albert Einstein
 • Wszystkie procesy w żywych organizmach opierają się na siłach elektromagnetycznych. Elektromagnetyzm odgrywa kluczową rolę we wszystkich procesach życiowych.
 • Fale elektromagnetyczne, które transmitują informacje do naszych radio, telewizorów i telefonów, są powszechne w naszej cywilizacji. Należy mieć również świadomość, że fenomen elektromagnetyzmu ma również kluczowe znaczenie dla przekazywania informacji pod postacią „kwantów światła lub fotonów” w teorii kwantowej. Można zaobserwować je u wszystkich żywych stworzeń, a także w ich mózgach.
 • Wszystkie procesy w żyjących systemach, czy to chemiczne, czy biologiczne, opierają się na oddziaływaniach elektromagnetycznych. Fotony o niesamowicie długich falach emitowane przez mózg można, w połączeniu z efektem tunelu, powiązać z fenomenem, który C.C. Jung i Wolfgang Pauli nazwali „synchronicznością”.
 • Wiadomość może dotrzeć do swojego odbiorcy jedynie za pomocą oddziaływań elektromagnetycznych, np. pomiędzy fotonami. Zmysł słuchu również opiera się na oddziaływaniu molekuł powietrza ze strukturami wewnątrz bębenków ustnych – innymi słowy, na wymianie fotonów.
 • Materia i energia to ciasno upakowane informacje kwantowe.
 • Teorię kwantową można nazwać również fizyką relacji i możliwości.
 • Nasze związki społeczne i kulturowe wykraczają poza zwyczajną koegzystencję. W pewien sposób generują one nowe struktury informacyjne, którymi cechować może się kilka osób w tym samym momencie.

Po rozważeniu tych współzależności w kontekście dopasowywania ludzi można dojść do następujących wniosków:

 • Fałszywe ideały piękna rozpowszechniane przez masowe media stały się problemem dla wielu potencjalnych par. Ważne, aby zrozumieć, że nasz wygląd zewnętrzny będzie miał wpływ na przepływ energii tylko wtedy, kiedy nie zaufasz powszechnie propagowanym ideałom piękna. Kiedy spotykają się dwie osoby, miliardy neuronów natychmiast się aktywują. Właśnie na owe nieświadome procesy energetyczne chcemy zwrócić uwagę.
 • Jesteśmy w stanie się komunikować, przekazując sobie energię. Dopasowane energie przyciągają się nawzajem i tworzą sprzyjające konstelacje.
 • Skomplikowany dobór partnera staje się łatwiejszy, kiedy zdamy sobie sprawę z kluczowej roli intuicji i zmysłów, które przekazują naenergetyzowane informacje. To, co rozumiemy przez intuicję, to wszystko, czego doświadczyliśmy i zostało to odebrane przez obie strony, świadomie lub nieświadomie, przed spotkaniem w celu określenia, czy mogą być one dobrze dopasowane.
 • Zaiste prawdą jest, że związki ewoluują zgodnie z archaicznymi mechanizmami. Podświadomość gra przy tym kluczową rolę. YourLoveCode odkrył owe podświadome aspekty dla osób szukających związku.
 • Symetria twarzy jest ważna, ale nie w taki sposób, w jaki często przedstawiają to media. Nasze badania pokazały, że potencjalne pary często cechują się symetrycznymi, to znaczy podobnymi, twarzami. Im wyższe to podobieństwo, tym lepsze ich dopasowanie. Nie ma to jednak nic wspólnego z ideałem piękna i regułą złotego podziału, które z niewiadomego powodu tak bardzo promują media.
 • Określiliśmy, że nie istnieją ani obiektywne ideały piękna, ani uniwersalnie dopasowane energie.
 • Bliskość emocjonalna rozwija się nie dzięki obiektywnemu podobieństwu, ale dlatego, że ludzie postrzegają się, jako podobnych do siebie. Kluczowa tutaj jest bliskość emocjonalna, która jest skutkiem dopasowania matryc energetycznych.

3. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE YOURLOVECODE

Składamy się z energii – matryc informacyjnych i miłości, którą opisuje się jako częstotliwość kompatybilnych, synchronicznych wibracji. Dzięki temu udało nam się opracować test na miłość o nazwie YourLoveCode. YourLoveCode składa się ponad 100 algorytmów dopasowań, które są w stanie wykryć matrycę energetyczną między dwójką potencjalnych partnerów. Dzięki temu testowi jesteśmy w stanie określić, do jakiego stopnia dwie osoby wykazują pasujące do siebie charakterystyczne cechy energetyczne. Potwierdzenie tego dopasowania można stwierdzić jednak dopiero podczas spotkania dwójki potencjalnych partnerów, podczas którego u każdej z osób aktywuje się 100 miliardów neuronów. Wiedza, której użyliśmy podczas opracowywania tych algorytmów, została pośrednio lub osobiście rozpowszechniona przez Pitagorasa i innych znanych naukowców, jak Isaac Newton, Carl Gustav Jung, David Bohm, Johannes Kepler oraz Wolfgang Pauli – laureat nagrody Nobla z dziedziny fizyki za sformułowanie swojej reguły Pauliego w roku 1945. Pauli przewidział istnienie neutronów już w roku 1930.

Polecane posty

Artykuły >> YourLoveCode and Let’s dance Wrzesień 22, 2023 Wróć do Artykułów Harmonia Seksualność Duchowość Harmonia Energia nr 1 Wynik harmonii jest najważniejszym wynikiem …

Ludzie mają zdolność do ciągłego doskonalenia samych siebie i poprzez właśnie tę zdolność, jesteśmy w stanie poradzić sobie z poważnymi kryzysami...

YLC Comments

Articles >> Comments about love on our Facebook posts January 31, 2024 Return to Articles Featured Posts Power Couples – What is special about …

Ludzie coraz częściej umawiają się na randki online, ponieważ jest to dużo łatwiejsze i dzięki czemu oszczędzają dużo czasu...