Artykuły >> Piąta siła

Lipiec 22, 2020

Istnieje siła, która zmienia i wpływa na wszystkie inne siły. Przez naukowców nazywana jest piątą siłą. Oprócz niej wyróżniamy takie siły jak: grawitacja, elektromagnetyzm oraz silna i słaba siła nuklearna. Ta siła oparta jest na przesyłaniu energetycznie synchronicznej energii od jednej osoby do drugiej.

Kiedy myślimy o osobie nam bliskiej, możemy poczuć, a nawet wpłynąć na jej uczucia i emocje. Jak można ten fenomen wytłumaczyć? Zdolność ta, znana przez wielu telepatów, naprawdę istnieje i opiera się właśnie na piątej sile natury, która ujawnia się ludziom w niewerbalnych wymianach. W tym kontekście mówimy o koherentnym umyśle, którym człowiek oddziałuje na otaczający go świat. Ten koherentny umysł opiera się na synchronicznych energiach, które występują zawsze, kiedy most alpha łączy świadomy umysł z falami theta i delta, aby człowiek mógł korzystać ze swojego koherentnego umysłu. Wszystkie fale, niezależnie od ich częstotliwości, są tylko energią. Im bardziej synchroniczne są te energie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że mogą działać długoterminowo.

Faktem jest, że na istoty ludzkie wpływają nie tylko procesy biochemiczne. Wiele zmian może być wytłumaczonych tylko dzięki kwantowemu połączeniu, które jest podstawą wielu procesów energetyczno-synchronicznych. Udowodnione jest, że człowiek sam może zmienić wynik eksperymentu swoją obecnością. W nauce fenomen ten nazywany jest efektem obserwatora. Jeśli sama obecność może wprowadzić takie zmiany, logicznym staję się fakt, iż ludzie używający takich samych koherentnych umysłów stają się bardziej zaangażowani i przyciągają się nawzajem, kiedy piąta siła oddziałuje na ich synchroniczną świadomość. Wielu uznaje formy aktywności fizycznej i medytacji, takie jak Tai Chi, za opierające się na tej sile. Dla ludzi, używanie tej siły może być też decydującym czynnikiem w znalezieniu partnera. Kiedy zdamy sobie sprawę z faktu istnienia piątej siły, możemy użyć jej do znalezienia bratniej duszy, która w pełni będzie do nas pasować. To główny cel YourLoveCode, do którego osiągnięcia się zobowiązujemy.

Tak działa to w praktyce

Kluczowym pytaniem jest, jak użyć wiedzy w praktyce. Pokazujemy naszym użytkownikom, jak proste jest użycie tej wiedzy w poszukiwaniach partnera. Naszym przesłaniem jest:

  1. Użyj wszystkich swoich mentalnych możliwości, aby móc używać swojego koherentnego umysłu.
  2. Uwierz, że Twój koherentny umysł jest kluczem do znalezienia Twojej bratniej duszy poprzez synchroniczne energie.
  3. Zaufaj YourLoveCode, jedynemu testowi online, który jest w stanie momentalnie wykazać powiązania energetyczno-synchroniczne pomiędzy koherentnymi umysłami.

Polecane posty

Wiele osób uważa, że skoro nie pasują do hollywoodzkich kanonów piękna, nikt się w nich nie zakocha. To mit i nieprawda...

To pojęcie jest obecnie często używane. Wielu celebrytów jest uznawanych za ‘Power Couple’ i wielu z nich wciąż do tego dąży...

Ludzie coraz częściej umawiają się na randki online, ponieważ jest to dużo łatwiejsze i dzięki czemu oszczędzają dużo czasu...

Kiedy dwoje ludzi naprawdę do siebie pasuje i czy istnieje idealny związek? W mediach raz po raz przedstawiane są perfekcyjne pary, które rzekomo idealnie do siebie pasują...